15
Aug

Atenție investitorilor casei de pe bd. Mircea cel Bătrân, 50!

Construcția casei de locuit de pe bd. Mircea cel Bătrân, 50 se apropie spre sfârşit. Curând va fi efectuată și racordarea casei la rețeaua de distribuție a gazului natural.

Rugăm toți beneficiarii apartamentelor din aceasta casa, să treacă pînă la data de 15 SEPTEMBRIE 2022, instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale în scopuri casnice. Certificatul eliberat de operatorul de rețea după efectuarea instructajului neapărat trebuie prezentat la sediul companiei Reconscivil.

!!! Fără acest certificat, semnarea contractului cu furnizorul si conectarea la sistemul de aprovizionare cu gaze în apartament nu va fi posibila și va rămîne la discreția locatarului.

Procedura de instruire va avea loc în „Cabinetul tehnic” a companiei “Chișinău-Gaz” SRL, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 93, în curtea interioară dintre clădirile situate pe partea stîngă a carosabilului, la cca. 65 m de la intersecția cu str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Detalii despre locul amplasării a cabinetului găsiți mai jos:

“Cabinet tehnic” pentru instruirea populației, “Chișinău-Gaz” SRL 

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93
Programul: Luni – Vineri; începutul la orele 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Durata instructajului este de cca. 30 min.

IMPORTANT! Trebuie să aveți buletinul de identitate asupra dvs, iar în cazul unui reprezentant și procura în original și copiaTermenul limită — 15 septembrie 2022!

Share: