21
Feb

Spre atenție investitorilor casei din str. Iazului, 74!

Proiectul nostru din str. Iazului, nr. 74 se apropie spre sfârşit. Prin urmare, imediat și într-o manieră organizată, trecem cu toții la etapa următoare.

Deoarece сurând va fi efectuată racordarea casei la rețeaua de distribuție a gazului natural, rugăm toți beneficiarii apartamentelor din această casă, să treacă pînă la data de 15 MARTIE 2024, instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale în scopuri casnice. Certificatul eliberat de operatorul de rețea după efectuarea instructajului neapărat trebuie prezentat la sediul companiei Reconscivil.

!!! Fără acest certificat, semnarea contractului cu furnizorul si conectarea la sistemul de aprovizionare cu gaze în apartament NU VA FI POSIBILĂ și va rămîne la discreția locatarului.

Procedura de instruire va avea loc în „Cabinetul tehnic” a companiei “Chișinău-Gaz” SRL, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 93, în curtea interioară dintre clădirile situate pe partea stîngă a carosabilului, la cca. 65 m de la intersecția cu str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Detalii despre locul amplasării a cabinetului găsiți mai jos:

“Cabinet tehnic” pentru instruirea populației, “Chișinău-Gaz” SRL 

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93
Programul: Luni – Vineri; începutul la orele 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Durata instructajului este de cca. 30 min.

IMPORTANT! Trebuie să aveți buletinul de identitate asupra dvs, iar în cazul unui reprezentant – o procură în original și copieTermenul limită — 15 martie 2024!

Share: