6
iun.

Înregistrarea apartamentelor de pe str. V. Alecsandri, 147

Stimați locatari, Vă informăm, că “Procesul verbal de recepție finală” a casei de pe str. V. Alecsandri, 147 este deja înregistrat la OCT. Prin urmare, a fost demarată procedura de eliberare a actelor de proprietate de către compania noastră, Reconscivil SRL.

Vă aducem aminte, că pentru a primi actele de predare-primire în scopul înregistrării bunului imobil (apartamentului) în Registrul bunurilor imobile, care va atesta dreptul de proprietate asupra bunului dvs, este necesar să respectați condițiile stipulate în contractul dvs, și anume: achitarea integrală a costurilor apartamentului, lucrărilor suplimentare (dacă au fost solicitate de dvs pe parcursul construcției), precum și  serviciilor comunale.

Pentru ridicarea actelor necesare pentru înregistrarea bunului imobil, solicităm prezentarea:

  1. Originalului contractului de investiție cu mențiunea „Notat” de la OCT Chișinău;
  2. Buletinului de identitate a beneficiarului (în cazul reprezentantului legal — Buletinul de identitate și procura autentificată notarial);
  3. Ultimele facturi achitate, eliberate de către Servcomloc.

Actele pot fi ridicate în oricare zi, de luni pînă vineri, între orele 8:30 – 16:00.

Serviciile de înregistrare sunt prestate în cadrul Oficiilor Cadastrale Teritoriale în raza de activitate. Zona mun. Chişinău se deservește:

ÎS “CADASTRU”, Filiala OCT Chişinău
mun. Chișinău, str. Armenească, 42B
+ 373 (22) 88-11-00

Actele necesare şi tarifele pentru serviciile de înregistrare a bunurilor imobile sunt indicate pe site-ul întreprinderii de stat. Pentru redirecționare faceți click aici.

Beneficiarii, care nu și-au onorat obligațiunile, prevăzute în contractul de investiții, în ceea ce privește termenul de achitare și valoarea contractului sunt rugați să se prezinte la sediul companiei pentru a negocia reeșalonarea datorilor scadente. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul de a cere prin intermediul instanțelor competente, încasarea sumelor restante și a despăgubirilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația RM și a prevederilor contractului de investiții.

Secția de investiții și comerț
tel.: 022-510629 sau 022-510000.

Partajează: