12
iun.

Atenție! Racordarea casei din str. Iazului 74 la rețeaua de distribuție a gazului natural.

În atenția beneficiarilor Complexului locativ din str. Iazului 74,

Compania de construcții RECONSCIVIL Vă informează că Miercuri, pe data de 19 iunie 2024, la orele 9:00, va avea loc semnarea contractelor individuale privind livrarea gazelor naturale cu furnizorul local ”Chişinău-Gaz”. Toate trei blocuri, precum și fiecare apartament în mod individual, vor fi racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Vă așteptăm pe toți în faţa clădirii la ora sus-menționată.

ATENŢIE!

În acest sens, rugăm toți investitorii să doteze în prealabil (până sâmbătă, data de 15.06.2024 inclusiv, până la ora 15.00) apartamentele sale cu aragaze proprii (cu 4 ochiuri, în stare de funcționare).

Dacă aveți o plită separată de cuptor destinată integrării sale ulterioare în mobilier, atunci trebuie plasată temporar pe un suport stabil (scaunele și scăunelele nu sunt acceptate). Aceasta este o condiție obligatorie stabilită de către furnizorului „Chișinău-Gaz“ pentru conectarea la rețelele de alimentare cu gaze!

Toți beneficiarii trebuie să posede asupra sa buletinele de identitate. Iar reprezentanţii legali a beneficiarilor de apartamente, trebuie să posede şi procură notarială în baza căreia vor putea să efectueze competențele delegate.

  În lipsa certificatului ce atestă susținerea instructajului privind tehnica securității la utilizarea gazelor naturale și fără aragaz, semnarea contractului în ziua transmiterii cheilor, nu va fi posibilă, iar conectarea gazului în apartament va rămâne la discreția beneficiarului.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi la nr.: 022 51 00 00 / 067 51 00 00 sau 06 987 20 50.

Partajează: