25
mai

Eliberarea actelor la obiectul McB 46

Stimați locatari a blocului de pe bd. Mircea cel Bătrîn 46,

Compania de construcții RECONSCIVIL, vă anunță, că în condiția în care prețul apartamentului  și lucrările suplimentare (spre exemplu podele calde, geamurile termopan cu 3 rînduri de sticlă, etc.) sunt achitate complet, sunteți invitați la sediul firmei pentru a perfecta actele de transmitere-primire în scopul înregistrării bunului imobil (apartamentului) în registrul bunurilor imobile care atestă dreptul de proprietate.

Pentru a perfecta documentele necesare pentru înregistrarea bunului imobil, trebuie să prezentați următoarele acte:

1Originalul contractului de investiție cu mențiunea „Notat” de la OCT Chișinău;

2.  Buletinul de identitate a beneficiarului (în cazul reprezentantului legal — Buletinul de identitate și procura autentificată notarial);

3.  Ultimele chitanțe de plată privind achitarea serviciilor consumate și a gazelor.

Documentele pot fi ridicate la sediul companiei de Luni pînă Vineri în intervalele de timp cuprinse între ora 8:15 –16:30.

Serviciile de înregistrare se prestează în cadrul Oficiilor Cadastrale Teritoriale în raza de activitate. Zona mun. Chişinău se deservește:

ÎS “CADASTRU”, Filiala OCT Chişinău
mun. Chișinău, str. Armenească, 42B
+ 373 (22) 88-11-00

Documente necesare şi tarifele pentru serviciile de înregistrare a bunurilor imobile sunt indicate pe site-ul Întreprinderii de Stat. Pentru redirecționare faceți click aici.

Beneficiarii care nu și-au onorat obligațiunile prevăzute în contractul de investiții cu privire la termenul de achitare și valoarea contractului sunt rugați să se prezinte la sediul companiei pentru a negocia reeșalonarea datoriilor scadente. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul de a cere prin intermediul instanțelor competente, încasarea sumelor restante și a despăgubirilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația RM și a prevederilor contractului de investiții.

Secția de investiții și comerț

tel.: 022-510629 sau 022-510000

Partajează: