28
sept.

Înregistrarea apartamentelor de pe bd. Mircea cel Bătrân nr. 42/2, 42/4

Stimați locatari, Vă informăm, că procedura eliberării actelor necesare pentru înregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile continuă.

Vă aducem aminte, că pentru a primi actele de predare-primire în scopul înregistrării bunului imobil (apartamentului) în Registrul bunurilor imobile, care va atesta dreptul de proprietate asupra bunului dvs, este necesar să respectați condițiile stipulate în contractul dvs, și anume: achitarea integrală a costurilor apartamentului și a lucrărilor suplimentare executate de către compania noastră (dacă au fost solicitate de dvs pe parcursul construcției), precum și  serviciilor comunale.

Pentru ridicarea actelor necesare, solicităm prezentarea:

  • Originalului contractului de investiție cu mențiunea „Notat” de la Agenția Servicii Publice Chișinău (ASP);
  • Buletinului de identitate a beneficiarului (în cazul reprezentantului legal — Buletinul de identitate și procura autentificată notarial);
  • Ultimele facturi achitate, eliberate de către Servcomloc și Chișinău Gaz;
  • Contractului Chișinău Gaz.

Actele pot fi ridicate în oricare zi, de luni pînă vineri, între orele 8:30 – 16:00.

Serviciile de înregistrare sunt prestate în cadrul oficiilor ASP Chișinău. Zona mun. Chişinău se deservește:

I.P. “Agenția Servicii Publice” Chişinău:

mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 11/1

mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 17

mun. Chişinău, bd. Decebal, nr.6

Tel.: 14-909
(+373 22) 25-70-70

Actele necesare şi tarifele pentru serviciile de înregistrare a bunurilor imobile sunt indicate pe site-ul întreprinderii de stat. Pentru redirecționare faceți click aici.

Beneficiarii, care nu și-au onorat obligațiunile, prevăzute în contractul de investiții, în ceea ce privește termenul de achitare și valoarea contractului sunt rugați să se prezinte la sediul companiei pentru a negocia reeșalonarea datorilor scadente. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul de a cere prin intermediul instanțelor competente, încasarea sumelor restante și a despăgubirilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația RM și a prevederilor contractului de investiții.

Secția de investiții și comerț Reconscivil SRL:

tel. fix: 022-510629 sau 022-510000;

tel. mob.: 067 510000.

Partajează: