3
iul.

Înregistrarea apartamentelor de pe str.Zelinski 15

Stimați locatari, Vă informăm, că “Procesul verbal de recepție finală” a blocurilor 4 și 5 de pe str. Zelinski, 15 este deja înregistrat la OCT. Prin urmare procedura de eliberare a actelor de proprietate va începe din data de 14 iulie 2015 și va fi efectuată de către compania SABOS și Reconscivil SRL.

Vă anunțăm, că în condiția în care prețul apartamentului, lucrările suplimentare (spre exemplu: podele calde, geamurile termopan cu 3 rînduri de sticlă, etc.) și servicii comunale sunt achitate complet, sunteți invitați la sediul companiei Reconscivil SRL pentru a începe perfectarea actelor de predare-primire în scopul înregistrării bunului imobil (apartamentului) în registrul bunurilor imobile care atestă dreptul de proprietate.

Pentru a perfecta documentele necesare pentru înregistrarea bunului imobil, este nevoie de:

  1. Originalul contractului de investiție cu mențiunea „Notat” de la OCT Chișinău;
  2. Buletinul de identitate a beneficiarului (în cazul reprezentantului legal — Buletinul de identitate și procura autentificată notarial);
  3. Certificat ce confirmă lipsa datoriilor la serviciile comunale (certificat de la ACC sau ultima factura eliberată de Infocom achitată);
  4. Cerere privind eliberarea actelor de transimtere predare poate fi primită prin nr. de telefon: 022-510-629 (cu indicarea nr contractului și apartamentului);

Documentele pot fi ridicate a doua zi după depunerea cererii la sediul companiei Reconscivil SRL de Luni pînă Vineri în intervalele de timp cuprinse între ora 8:30 – 11:00 și 16:00 – 17:00.

Serviciile de înregistrare se prestează în cadrul Oficiilor Cadastrale Teritoriale în raza de activitate. Zona mun. Chişinău se deservește:

ÎS “CADASTRU”, Filiala OCT Chişinău
mun. Chișinău, str. Armenească, 42B
+ 373 (22) 88-11-00

Documente necesare şi tarifele pentru serviciile de înregistrare a bunurilor imobile sunt indicate pe site-ul întreprinderii de stat. Pentru redirecționare faceți click aici.

Beneficiarii care nu și-au onorat obligațiunile prevăzute în contractul de investiții cu privire la termenul de achitare și valoarea contractului sunt rugați să se prezinte la sediul companiei pentru a negocia reeșalonarea datorilor scadente. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul de a cere prin intermediul instanțelor competente, încasarea sumelor restante și a despăgubirilor corespunzătoare, în conformitate cu legislația RM și a prevederilor contractului de investiții.

Secția de investiții și comerț
tel./fax: 022-510629
Partajează: