Descriere

Istoria clădirii de pe str. Alba Iulia, 192 a început încă în anii ’90 a secolului trecut. În anul 1997, beneficiarul iniţial al proiectului, a stopat lucrările la şantier din lipsa resurselor financiare necesare pentru finalizarea construcţiei. Timp de 5 ani şantierul a staţionat. După o stagnare de durată, construcţia nefinisată a fost  vîndută.

În anul 2002, compania RECONSCIVIL a procurat această construcţie. În perioada dată, blocul era finisat în proporţie de 60%. Clădirea era construită în baza proiectului elaborat de institutul de proiectare HABITAT PROIECT S.A. din or. Iaşi, România. Reieşind din specificul constructiv, clădirea urma să fie finisată utilizînd aceleaşi unităţi din beton care au fost preconizate de proiectant. Însă, deoarece toate elementele prefabricate utilizate anterior erau produse la întreprinderile din Iaşi, ele urmau a fi importate în Republica Moldova. Uzina din Iaşi, care producea elementele corespunzătoare, era în prag de faliment.

Pentru ameliorarea situaţiei create, sa găsit o soluţie neordinară. În or. Ungheni a fost conservat un şantier la care se construia un bloc locativ conform unui proiect identic. După obţinerea autorizaţiilor corespunzătoare, sa continuat procesul de construcţie la şantierul din Chişinău pe baza materialelor demontate de la clădirea donor din Ungheni.

Conform proiectului iniţial clădirea urma să fie cu 9 etaje. În urma efectuării calculelor corespunzătoare, sa determinat că pot fi construite doar 6 nivele. Reieşind din faptul dat, a apărut necesitatea de a reproiecta faţada şi acoperişul clădirii. Institutul de proiectări „Chişinău Proiect” a realizat acest lucru.

Blocul locativ este constituit din 3 secţiuni cu un număr total de 50 de apartamente. Fiecare secţiune are cîte o scară. În scara nr. 1 sunt 15 apartamente. La parterul acestei secţiuni este amplasată o clinică stomatologică şi o cafenea, care dispun de intrare separată din str. Alba Iulia. În scara nr. 2 şi 3 sunt 35 apartamente. Total pe bloc sunt 10 apartamente cu o odaie, 6 cu două, 28 cu trei şi 6 cu patru odăi. Suprafaţa totală a încăperilor din acest bloc constituie 5118,7 m.p. din care 4421,1 m.p. reprezintă suprafaţa apartamentelor. Înălţimea clădirii de la suprafaţa terestră este de 18,2 m.

Blocul locativ este amplasat în partea de Vest a mun. Chişinău, în cartierul Buiucani.

Clădirea a fost construită într-o singură etapă în perioada dintre anii 2002 şi 2003. Ea a fost dată în exploatare în toamna anului 2003.

În cadrul acestui proiect de construcţie, compania RECONSCIVIL, pentru prima dată a figurat ca o singură entitate – antreprenor general şi beneficiar.

Galerie imagini

Hartă

Partajează: