Descriere

Blocul locativ de pe str. Costiujeni, 6/1 este primul proiect de construcţie al companiei RECONSCIVIL. Beneficiarul acestui bloc a fost Institutul Naţional al Viei şi Vinificaţiei (INVV) care a demarat proiectul într-o perioadă grea a ramurii de construcţie din RM de la sfîrşitul anilor ’90. Din lipsa de resurse financiare, şantierul era conservat timp de 4 ani. Pentru finalizarea proiectul a apărut necesitate de a schimba antreprenorul general. Astfel, sa format primul parteneriat de antrepriză a companiei RECONSCIVIL.

Compania RECONSCIVIL a relansat lucrările de construcţie. La acel moment, blocul locativ era finalizat în proporţie de 50%. Spaţiile locative, din acest bloc, erau distribuite de către INVV. Beneficiarul urma să finanţeze în continuare proiectul. Însă, pentru a atrage resurse adiţionale necesare pentru finalizarea construcţiei, sa decurs la semnarea contractelor individuale dintre compania RECONSCIVIL şi viitorii locatari cu privire la termenul de executare, modul şi condiţiile de predare a lucrărilor. În aşa mod, am început să practicăm construcţia spaţiilor locative prin metoda ipotecară.

Clădirea de pe str. Costiujeni, este amplasată în partea de Sud a mun. Chişinău, într-o zonă verde a or. Codru. Bloc locativ reprezintă o construcţie cu 9 etaje executată în 3 scări şi cu un număr total de 107 apartamente. La etajul tipic din scara acestui bloc, sunt 4 apartamente. Două apartamente sunt cu 2 odăi şi două apartamente cu 3. Din punct de vedere constructiv, clădirea reprezintă o construcţie din articole de beton prefabricate. Proiectul clădirii de acest fel a fost elaborat în anii ’80, în perioada sovietică. Pe atunci, toate clădirile primeau o denumire în funcţie de numărul de ordine (serie) a proiectului. Clădirea de pe str. Costiujeni este de tip „MC-143”. Această serie este una din cele mai răspîndite în mun. Chişinău.

Blocul constituit din 3 scări a fost construit într-o singură etapă în perioada dintre anii 2000 şi 2001. Clădirea a fost dată în exploatare în toamna anului 2001. Ea a devenit ultima clădire de tip „MC-143” care a fost finalizată şi dată în exploatare în mun. Chişinău.

Este de menţionat şi faptul că pentru realizarea acestui proiect, compania RECONSCIVIL a fost nevoită să suporte cheltuielile legate de reparaţia curentă şi pornirea procesului de producţie la uzina „KPD” – unicul producător de elemente prefabricate din beton necesare pentru construcţia clădirilor de tipul dat. La încheierea lucrărilor de construcţie a clădirii de pe str. Costiujeni, uzina, a fost desfiinţată.

Galerie imagini

Hartă

Partajează: