Descriere

Acest proiect imobiliar este dezvoltat de Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale” (S.A.B.O.S.), organizaţie subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM. Lucrările de construcţie a blocurilor 4 şi 5 din cadrul acestui complex rezidenţial, vor fi executate de compania de construcţii RECONSCIVIL în baza unui contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj şi documentaţiei tehnice oferite de beneficiar.

O parte din apartamentele din bunul imobil viitor, înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 0100105.04 – bloc locativ nr. 4 din str. Zelinski, 15, mun. Chişinău, în temeiul acordului încheiat între compania noastră şi S.A.B.O.S., vor fi executate şi vîndute sub marca RECONSCIVIL prin semnarea contractelor de investire în construcţie.

Complexul locativ din str. N. Zelinski, 15 este format din 5 blocuri locative cu spaţii comerciale şi garaje subterane în curtea blocului. Blocul nr. 4 din cadrul complexului, este o clădire cu 14 etaje (S+P+14E) care are 82 apartamente cu 1-2 odăi cu suprafaţa cuprinsă între 51,2 şi 79,3 m.p. La fiecare etaj sunt cîte 6 apartamente amplasate într-o scară. Blocul este dotat cu 2 lifturi. La parter sunt amplasate spaţii pentru oficii cu suprafaţa totală de 538 m.p. Încăperile tehnice a blocului sunt în subsolul blocului.

Din punct de vedere constructiv, clădirea este formată din carcasă de beton armat cu elemente din monolit, blocuri de calcar şi cărămidă, termoizolată în exterior cu plăci din rocă minerală şi garnisită cu tencuială decorativă.

Compania de construcţii RECONSCIVIL va asista beneficiarul proiectului şi în procesul de dare în exploatare a blocului locativ construit, precum şi a reţelelor inginereşti şi va contribui la conectarea locatarilor la serviciile comunale.

Blocul nr. 4 va fi dat în exploatare în trimestrul IV 2014.

După aprobarea de către organele de resort a documentaţiei de proiect privind construcţia blocului nr. 5 şi a parcării subterane a complexului locativ, va fi încheiat un contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj al acestor obiecte.

Galerie imagini

Planuri

BLOC 4

BLOC 5

Prețuri


Warning: Undefined variable $i in /home/reconsci/domains/reconscivil.md/public_html/wp-content/themes/reconscivil/functions/tinymce/shortcode-processing.php on line 72

Warning: Undefined variable $i in /home/reconsci/domains/reconscivil.md/public_html/wp-content/themes/reconscivil/functions/tinymce/shortcode-processing.php on line 73

Warning: Undefined variable $i in /home/reconsci/domains/reconscivil.md/public_html/wp-content/themes/reconscivil/functions/tinymce/shortcode-processing.php on line 72

Warning: Undefined variable $i in /home/reconsci/domains/reconscivil.md/public_html/wp-content/themes/reconscivil/functions/tinymce/shortcode-processing.php on line 73

În acest compartiment sunt indicate preţurile şi condiţiile generale privind participarea prin investiţii private la construcţia blocurilor locative din cadrul complexului de pe str. N. Zelinski, 15. Costul apartamentului se achită în rate pe durata construcţiei sau în afara ei. Preţurile indicate, includ lucrările generale ce ţin de întreg bloc şi apartamentele nemijlocite după cum va fi specificat în continuare:

În acest compartiment sunt indicate preţurile şi condiţiile generale privind participarea prin investiţii private la construcţia blocului locativ amplasat pe bd. Mircea cel Bătrîn, 46. Pentru fiecare scară din bloc, sunt prevăzute oferte diferite. Costul apartamentului variază în funcție de etaj, scara blocului în care acesta este amplasat și modalitatea în care va fi efectuă achitarea. Preţurile indicate, includ costurile legate de lucrările generale ce ţin de întreg bloc, inclusiv amenajarea teritoriului adiacent şi costul nemijlocit al apartamentului. Pentru a face cunoștință cu prețurile la apartamente, vă rugăm să apăsați butonul „detalii”, care este amplasat mai jos de blocul cu descriere scurtă despre fiecare scară din bloc.

 • Bloc 4
 • Bloc 5
Tip construcţie: Bloc locativ cu 14 etaje şi spaţii pentru oficii
Durata construcţiei:Trimestrul III 2012 – Trimestrul IV 2014

Bloc locativ cu 82 apartamente cu 1-2 odăi, cu suprafaţa cuprinsă între 51,2 şi 79,3 m.p. amplasate cîte 6 pe etaj într-o singură scară cu 2 ascensoare. Suprafaţa totală a spaţiu locativ este de 5628 m2. Spaţiile comerciale sunt amplasate la parter şi au suprafaţa totală de 538 m2.

Tip construcţie:
Bloc locativ cu 14 etaje şi spaţii pentru oficii la Parter şi Subsol.

Durata construcţiei:
Trimestrul III 2012 – Trimestrul IV 2014

Preţ:
Preţul este indicat în Euro pentru 1 m2 din suprafaţa totală a apartamentului. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

Spaţiul locativ:
1 — 5 etaje – 700 Euro/m2;
6 — 8 etaje– 680 Euro/m2;
9 — 11 etaje– 670 etaj Euro/m2;
12 etaj — 660 Euro/m2;
13 etaj — 650 Euro/m2;
14 etaj — 620 Euro/m2.

Condiţiile de achitare:
Costul apartamentului se achită în rate pe durata construcţiei sau în afara ei. Sunt posibile două modalităţi de plată: achitare integrală şi achitare cu creditare. Achitare integrală presupune achitarea în rate a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. Achitarea cu creditare presupune răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 5 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale.

Achitare integrală
În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ!

 1. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului;
 2. Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua dării în exploatare a casei;
 3. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 10 €.
 4. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €.
 5. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €.

Achitare cu creditare*
* la achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri în cazul achitării primei rate mai mult de 50% din cost.

 1. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului;
 2. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil.  Suma minimă achitată pînă în ziua înmînării cheilor de la apartament, nu trebuie să fie mai mică de 70% din costul total;
 3. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

Condiţii de livrare:
Costul apartamentului presupune executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc. Apartamentele vor fi executate în varianta „albă” şi includ următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarelor;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă rece, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Montarea şi punerea în funcţiune pe acoperişul casei a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionarea cu apă caldă pentru întreg bloc. Instalarea contorului de gaz pentru acest sistem;
 5. Conectarea casei la relele de telecomunicaţie;
 6. Finisarea scărilor din bloc;
 7. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente;
 8. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece şi caldă, magistrala canalizării;
 9. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contoarul electric pentru fiecare apartament;
 10. Montarea reţelei interne de gazificare;
 11. Montarea ţevilor de distribuţie a sistemului de încălzire în podele (PEX-AL). Instalarea caloriferilor din oţel.
 12. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 13. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan şi a pervazurilor din PVC, inclusiv la balcoane şi coridorul de intrare;
 14. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 15. Uşi blindate de metal la intrare;
 16. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de interfon.
Tip construcţie:Bloc locativ cu 14 etaje, galerie acces parcare subterana şi debarale în subsol.
Durata construcţiei:Trimestrul IV 2012 – Trimestrul IV 2014

Bloc locativ cu 74 apartamente cu 1-2 odăi, cu suprafaţa cuprinsă între 40,65 şi 73,25 m.p. amplasate cîte 5 pe etaj într-o singură scară cu 2 ascensoare. Suprafaţa totală a spaţiu locativ este de 4350 m2. Galerie acces la parcare subterană și debarale la nivelul inferior a blocului.

Tip construcţie:
Bloc locativ cu 14 etaje, galerie acces parcare subterana şi debarale în subsol.

Durata construcţiei:
Trimestrul III 2012 – Trimestrul IV 2014

Preţ: 
Preţul este indicat în Euro pentru 1 m2 din suprafaţa totală a apartamentului. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

1 — 5 etaje – 720 Euro/m2;
6 — 8 etaje – 700 Euro/m2;
9 — 11 etaje – 690 Euro/m2;
12 etaj — 680 Euro/m2;
13 etaj — 670 Euro/m2;
14 etaj — 640 Euro/m2.

Condiţii de achitare:
Costul apartamentului se achită în rate pe durata construcţiei sau în afara ei. Sunt posibile două modalităţi de plată: achitare integrală şi achitare cu creditare. Achitare integrală presupune achitarea în rate a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ. Achitarea cu creditare presupune răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 5 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale.

Achitare integrală
În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ!

 1. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului;
 2. Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua dării în exploatare a casei;
 3. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 10 €.
 4. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €.
 5. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €.

Achitare în rate prin creditare
La achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri în cazul achitării primei rate mai mult de 50% din cost.

 1. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului;
 2. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil.  Suma minimă achitată pînă în ziua înmînării cheilor de la apartament, nu trebuie să fie mai mică de 70% din costul total;
 3. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

Condiţii de livrare:
Costul apartamentului presupune executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc. Apartamentele vor fi executate în varianta „albă” şi includ următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarelor;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă rece, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Conectarea casei la relele de telecomunicaţie;
 5. Finisarea scărilor din bloc;
 6. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente.
 7. Montarea și punerea în funcțiune a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionare cu apă caldă pentru fiecare apartament în parte. Instalarea contorului de gaz;
 8. Montarea în podele a ţevilor PEX-AL (metaloplast) pentru sistemului autonom de încălzire. Instalarea caloriferilor din oţel.
 9. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece și magistrala canalizării;
 10. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contorul electric pentru fiecare apartament;
 11. Montarea reţelei interne de gazificare;
 12. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 13. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan şi a pervazurilor din PVC, inclusiv la balcoane;
 14. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 15. Uşi blindate de metal la intrare;
 16. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului interfon;

 

Etape de construcție

01.10.2014
Majoritatea lucrărilor din interiorul blocului 4 sunt finisate deja. Acoperișul și fațada blocului 4 este complet finisată, iar la blocul 5 în proporție de 90% și respectiv 60%. În luna septembrie blocurile au fost conectate la rețelele exterioare. Urmează amenajarea teritoriului și a căilor de acces la parcare. În blocul 5 se execută lucrările de finisare a scării din bloc. Complexul se pregătește pentru dare în exploatare.

01.08.2014
În această vară au demarat lucrările de finisare a scărilor din bloc. Acestea urmează a fi finisate cu tencuială cu structură pe pereți, vobsea lavabilă pe tavan și teracotă 60×60 cm pe podea. Concomitent se finisează toate golurile de ușă și ferestre. Sunt executate ciclurile secundare pentru cablarea apartamentelor și încălzirea din apartamente. Au demarat lucrările asupra fațadei blocului 5.

01.06.2014
În blocul 4 (poziția 10) sunt finisate cu amestec uscat apartamentele amplasate la etajele 1 — 12. Este excecutat primul ciclu a rețeleleor interioare. Acoperișul este finisat în raport de 65%, iar fațada în proporție de 45%. La blocul 5 (poziția 10A) sa terminat montajul carcasei blocului. Au început lucrările de finisare a acoperișului. Podelele sunt finisate pînă la etajul 5, iar pereții pînă la 8 inclusiv.

01.04.2014

01.02.2014

01.12.2013

01.10.2013

01.08.2013
Două macarale care funcționează la acest șantier, au permis realizarea a 6 planșee timp de două luni. La finele anului curent va fi finisat montajul carcasei blocului nr. 4 (poziția 10), iar finisarea blocului 5 (poziția 10A) se preconizează în primul trimestru a anului viitor. La acest șantier muncesc zilnic 58 angajați a firmei, care lucrează în două ture exclusiv la montaj.

01.06.2013
La blocul 4 (poziția 10) se monteaza carcasa etajului 7, iar la blocul 5 (poziția 10A) se pregătește planșeul care disparte etajul 3 și 4. La mijlocul lunii iunie va fi pusă în funcțiune a doua macara turn de pe șantier. Aceasta este o măsură care împreună cu programul de lucru în două schimburi, va facilita executarea la timp a graficului de execuție propus. La acest șantier muncesc zilnic 49 angajați a firmei.

01.04.2013
Începînd cu 25 martie 2013, șantierul dat va lucra în două schimburi, astfel încît lucrările vor demara zilnic de la ora 7:30 pînă la 23:00. În primul schimb se vor executa toate lucrările în afară de montarea cofrajului, care va fi executată în schimbul doi. La bocul 10 (bloc 4) sunt închise încă două nivele, iaar 10A (bloc 5) sa acoperit subsolul. Zilnic la acest șantier muncesc cca. 40 angajați ai firmei.

01.02.2013
În primele două luni a iernii, în pofida vremii instabile, la şantier sa reuşit să se execute un etaj a blocului nr. 4. La finele lunii ianuarie, cînd vreamea sa stabilizat un pic, a început procesul de umplere a fundaţiei blocului 5. Acest proces urmează după decofrare şi presupune umplerea cu pământ a pereţilor de elevaţie a fundaţiei, după care se compactează în straturi cu un compactor. Zilnic, la acest şantier muncesc cca. 30 muncitori.

01.12.2012
La începutul lunii noiembrie a fost turnata fundaţia pentru blocul nr. 5 din complex. La mijlocul lunii a fost pusă în funcţiune macaraua turn cu înălţimea braţului de 52 metri. Montarea cofrajului cu macaraua turn va spori mersul lucrarilor la acest şantier. Montajul va depinde doar de starea vremii în acest sezon rece. Zilnic la acest şantier muncesc 30 angajati a companiei.

01.10.2012
Pe parcursul ultimelor două luni a fost executat subsolul blocul nr. 4 şi a început montajul primului nivel. Concomitent au demarat lucrările de terasament la fundaţia blocul nr. 5. În perioada următoare se aşteaptă o sporire a timpului de montaj, deoarece au fost întreprinse un şir de măsuri de eficientitzare — sa implementat sistema de cofraj prefabricat «doka». În perioada apropiată, o macara de tip turn va înlocui macaraua mobilă.

01.08.2012
În luna august, au fost relansate lucrările de construcţie la şantierul N. Zelinski 15, Bloc 4, în urma semnării unui contract de antrepriză generală în construcţii între beneficiarul proiectului şi compania RECONSCIVIL. Deoarece fundaţia blocului a fost realizată deja, sa început monatrea carcaselor pentru pereţii portanţi a subsolului. La acest bloc se aplică «sudura în vană» — cea mai fiabilă sudură pentru carcase metalice.

Hartă

Partajează: