Descriere

Complexul locativ de pe str. Mircea cel Bătrîn, 33 este amplasat într-un cartier locativ existent din sectorul Ciocana al mun. Chişinău, în partea de Nord a oraşului şi este format din blocuri locative, centru de agrement şi garaje subterane supraetajate. Clădirile au fost proiectate şi amplasate în formă de potcoavă orientată spre Sud, astfel încît să fie bine iluminate pe parcursul zilei. Intrarea în curtea clădirilor este din partea str. Mircea cel Bătrîn. Această stradă este artera principală a cartierului. Ea este amplasată în partea de Est a complexului. Suprafaţa terenului destinat pentru construcţia blocurilor locative constituie 0,6 ha. Teritoriul liber din jurul clădirilor va fi amenajat corespunzător. Suprafaţa totală care va fi construită şi amenajată constituie 0,829 ha.

Partea locativă a complexului, este formată din 4 blocuri. Constructiv, ele reprezintă clădiri executate din piatră de calcar, monolit şi beton armat cu fundaţie de tip radier alcătuit dintr-un planşeu de beton armat care se întinde sub întreaga construcţie. Pereţii portanţi exteriori se formează din 3-4 straturi de materiale. Grosimea pereţilor exteriori variază de la 430 mm pînă la 580 mm. Grosimea pereţilor exteriori la balcoane variază de la 240 mm pînă la 350 mm. Ferestrele sunt executate din policlorură de vinil (PVC) cu geamuri de tip termopan. Încălzirea încăperilor din cadrul blocurilor este centralizată. Cazangeriile sunt amplasate în etajul superior al clădirilor. Evidenţa consumului de energie termică este separat pentru fiecare apartament în parte. Toate blocurile sunt echipate cu cîte o unitate de lift la fiecare scară cu capacităţi de transport respective.

Blocul nr. 1, reprezintă o clădire supraetajată cu 72 de apartamente. Ea este formată din două secţiuni (scări) cu spaţii pentru oficii la demisol, terase la nivelul 6, 7, 8 şi 9 a clădirii şi etaj de mansardă. Secţiunea nr. 1 a clădirii este în 10 nivele şi are 38 de apartamente, 2 dintre care sunt cu terasă. Secţiunea nr. 2 are 34 de apartamente amplasate în 6-8 nivele. Trei apartamente din această secţiune vin împreună cu terasă.

Blocul nr. 2 cu 48 de apartamente, reprezintă o clădire supraetajată în 6-10 nivele cu o singură scară. Clădirea are garaje în subsol, oficii la demisol, apartamente cu terasă la nivelul 8, 9 şi 10 şi mansardă.

Blocul nr. 3, este o clădire în 12 nivele cu o singură scară. Are 96 apartamente şi garaje în subsol.

Blocul nr. 4, este o clădire în 12 nivele constituită din 2 secţiuni. Secţiunea nr. 1 are 27 de apartamente şi un centru de agrement anexat la clădire. Secţiunea nr. 2 are 92 de apartamente şi garaje subterană în subsolul clădirii.

În cadrul complexului locativ sunt proiectate 335 de apartamente.

Garajele subterane, reprezintă o rampă acoperită în 2 nivele cu acces la subsolul clădirilor nr. 2, 3 şi 4. Un garaj, este o încăpere izolată cu suprafaţa de 18 — 27,5 m2 cu poartă. Aici pot fi parcate 75 autoturisme.

Centrul de agrement reprezintă o construcţie anexă la blocul cu numărul 4 a complexului. Este amplasat cu faţada spre str. Mircea cel Bătrîn şi dispune de propria parcare pentru automobile.

Complexul locativ va fi construit în 5 etape după cum urmează:

Etapa Obiect Termen
   1. Bloc locativ nr. 1 Trimestrul IV 2008 – Trimestrul IV  2010
   2. Bloc locativ nr. 4 şi Centrul de agrement Trimestrul I   2010 – Trimestrul II   2012
   3. Bloc locativ nr. 3 Trimestrul III 2010 – Trimestrul IV  2012
   4. Bloc locativ nr. 2 Trimestrul III 2010 – Trimestrul II   2013
   5. Garaje subterane şi Amenajarea teritoriului Trimestrul III 2012 – Trimestrul II   2013

Complexul locativ este proiectat şi va fi construit în conformitate cu normele şi criteriile stabilite de legislaţia Republicii Moldova cu privire la fiabilitatea construcţiilor supraetajate. Rezistenţa seismică proiectată a clădirilor, constituie 8 grade la scara Richter.

Planuri

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

Garaje subterane

Etape de construcție

01.06.2013

Lucrările de finisare a apartamentelor din blocul 2 au fost practic finalizate. Actualmente se finiseaza scările din bloc. Concomitent decurg și lucrările de amenajare a curții, care au demarat cu conectarea la rețelele de canalizare și apă a blocului 2 și a garajelor subterane. Se finalizeaza și lucrările de garnisire a fațadei. Tot complexul se pregătește pentru a fi inaugurat oficial în aceasta vară.

01.04.2013

În timpul sezonului de iarnă lucrările au fost conentrate la finisarea garajelor subterane. Au fost turnate podelele și finisate sistemele de ventilare și sistema anti-incendiu. Urmează să fie instalate porțile automate și rețeaua electrică. În curtea blocurilor se construiește un rezervor pentru apă, care va stoca un volum de 100 m3 pentru sistema anti-incendiu. La blocul 2, după o iarnă îndelungată, au fost reluate lucrările cu instalarea ferestrelor, garnisirea fațadei, turnarea podelelor și nivelarea pereților cu amestec uscat. Primul apartament cu pereții finisaț poate fi văzut în imaginile de mai jos.

01.02.2013

Şantierul dat se menţine în limitele graficului prestabilit, chiar dacă nu a lucrat timp de 10 zile din cauza condiţiilor climaterice. Majoritatea lucrărilor sunt executate în interiorul garajelor subterane, unde se toarnă podelele din beton, se tencuiesc pereţii, se montează reţeaua electrică şi de ventilare. În zilele cu temperaturi pozitive se toarnă beton în pereţii rapei de acces la garaje şi se execută lucrări la faţada blocului 3.

01.12.2012

Pregătirile pentru darea în exploatare a blocului nr. 3 sunt în toi. Astfel se execută punerea în funcţiune a cazangeriei din bloc, se finisează lucrările de interior, se amenajează scările din bloc şi se plachează teritoriul din faţa blocului. Concomitent cu aceste lucrări şi în funcţie de starea vremii, se executa montajul rampei de acces la garajele subterane. În perioada rece a anului se vor executa pereţii din interiorul blocului 2.

01.10.2012

Apartamentele din Blocul 3 sunt finisate în proporţie de 90%. Urmează să fie finisate toate spaţiile comune şi să fie montată şi testată sistema de încălzire din bloc. Lucrările de montaj la Blocul 2 s-au finalizat în luna septembrie prin executarea acoperişului. În perioada următoare se va efectua zidirea pereţilor interiori din apartamente şi se va monta liftul din bloc. Între timp se montează şi rampa de acces la garajele subterane din curtea blocului.

01.08.2012

01.06.2012

În luna curentă, are loc pregătirea blocului nr. 4 pentru darea lui în exploatare. Zilnic cca. 40 persoane vopsesc pereţii, aşează podeaua, montează uşile, finisează scările, acoperişul şi faţada blocului etc. Pe parcursul lunii iunie vor începe lucrările de amenajare a teritoriului. Sa terminat montarea carcasei blocului nr. 3. S-au început lucrările de finisare în interior. Carcasa blocului nr. 2 este finisat în proporţie de 90%. Aprox. 60 persoane zilnic lucrează în două schimburi la lucrările de montare.

01.04.2012

01.02.2012

01.12.2011

01.10.2011

Construcţia complexului decurge fără abateri de la grafic. Astfel, la blocul nr. 2 se finisează primul etaj (nivelul 4). La blocul nr. 3 se execută planşeul care delimitează etajele 6 şi 7. La blocul nr. 4 sunt complet finisate lucrările de interioar la etajele 1-3 şi în proporţie de 50% la etajul 4 şi 5. Montarea carcasei blocului dat, va fi finisată în următoarele 2 luni. Începînd cu luna octombrie, şantierul va lucra într-un singur schimb.

01.08.2011

Lucrările de construcţie sunt în toi. Întreaga echipă a companiei depune eforturi pentru a utiliza la maxim perioada estivală. Programul de lucru este mărit şi durează de la orele 7 pînă la 22. La blocul nr. 2 se execută parterul. Blocul nr. 3 este la etajul 4 deja. La blocul nr. 4 decurg lucrările de montaj a etajului 9. La etajele inferioare se trasează reţelele inginereşti şi de telecomunicaţie. Se toarnă şapa podelelor şi se finisează pereţii.

01.06.2011

Din luna iunie la şantier se lucrează cu 3 macarale turn. Faptul dat asigură continuitatea lucrărilor şi, prin urmare, încadrarea în grafic. Astfel, un estaj al blocului 3, la ziua de azi, se execută în 25 de zile calendaristice faţă de 30 de zile propuse conform planului. La blocul 2 se finalizează planşeul care delimitează parterul şi nivelul superior al garajelor. La blocul 4 se execută lucrări la etajul 7-8 (nivelul 10-11). Cu 6 nivele mai jos deja se execută podelele din garsoniere.

01.04.2011

Lucrările de construcție se execută într-un tempou sporit la șantierul dat. Aici zilnic muncesc peste 120 de angajați ai firmei. Deja se pregătesc platformele pentru încă două macarale turn. La blocul nr. 2 se montează cofrajul planșeului care disparte cele două nivele a garajelor subterane. La blocul nr. 3 se finisează parterul. La blocul nr. 4 se lucrează la etajul 6 (nivelul 9) unde se montează carcasele coloanelor și se zidesc pereții exteriori, iar la nivelele de mai jos și cei interiori.

01.02.2011

În sezonul de iarnă 2010-2011, lucrările de construcţie la şantierul dat se efectuează ne întrerupt. 75 muncitori zilnic îndeplinesc diverse lucrări la toate 3 blocuri locative. Astfel, la finele lunii ianuarie 2011, la bl. 4 s-au zidit pereţii despărțitori la primul etaj şi s-a început construcţia etajul 4 (nivel 7). Sa executat planşeul primului nivel de garaje subterane al blocului nr. 3 şi sa început montarea cofrajului pentru al 2-lea. La blocul nr. 2 se armează pereţii primului nivel de garaje.

01.11.2010

În luna octombrie, sa conturat aspectul definitiv al complexul locativ odată cu iniţierea construcţiei fundaţiei bocului nr. 2. În acestă perioadă s-au finisat şi scările din blocul nr. 1. Urmează instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de încălzire, conectarea casei la reţelele de utilităţi şi „curăţenia generală”. Se montează carcasele metalice şi cofrajele pentru garajele subterane din blocul nr. 3. Iar în blocul nr. 4, deja se construeşte nivelul 3 locativ.

01.09.2010

Pe parcursul lunilor iulie-septembrie, blocului nr. 1 a obţinut aspectul său final. S-au executat majoritatea lucrărilor de finisare din apartamente. În blocul nr. 4 a fost finisat nivelul 2 a garajelor. Totodată, din imaginile de mai jos, puteţi urmări cum în această perioadă sa construit fundaţia blocului nr. 3. Acest proces a decurs în mai multe etape şi sa început cu lucrările de excavare, apoi betonarea primară a săpăturii de fundaţie, pregătirea carcasei metalice şi betonarea fundaţiei.

01.07.2010

În perioada lunilor mai-iunie, sa început garnisirea faţadei blocului nr. 1. A fost executat primul ciclu de finisare interioară –aşa numita „etapa sură a pereţilor”. Sa început montarea mansardei şi hidroizolarea acoperişului. Urmează executarea ciclului doi de finisare, amenajarea teraselor şi montarea sistemului de încălzire. În acelaşi timp, se lucrează intensiv asupra ridicării carcasei şi planşeelor blocului nr. 4.

01.05.2010

Pe parcursul lunii aprilie s-a executat şapa din beton a podelelor din interiorul şi exteriorul blocului nr. 1. Au inceput lucrările de tencuială cu mortar a pereţilor interiori pentru a le pregăti pentru etapa de acoperire cu amestecuri uscate. Sa pregătit cofrajul şi armarea nivelului „zero” a blocului nr. 4. Astfel pe parcursul lunii mai v-or fi finalizate cele două nivele ale garajurilor subterane şi se va începe montarea carcasei clădirii.

01.03.2010

În luna martie, lucrările de construcţie a cutiei blocului nr. 1 au trecut la etapa finală — construcţia mansardei. În lunile ce urmează, va fi garnisită faţada şi construit acoperişul. Vor demara lucrările de finisare din interiorul clădirii. Va fi relansată contrucţia blocului nr. 4. Pe parcursul anului 2010 se preconizează lansarea lucrărilor şi pentru blocurile 2 şi 3.

01.11.2009

În luna octombrie-noiembrie a fost finisată fundaţia blocului nr. 4. Mai tîrziu această fundaţie va fi «conservată» pînă în primăvara 2010. Spre deosebire de blocul vecin, lucrările la ridicarea carcasei blocului nr. 1 s-au desfăşurat în continuu pe parcursul lunilor de iarnă.

Hartă

Partajează: