Descriere

Viitorul oficiu al Concernului „StarNet” face parte din proiectul investițional sub denumirea „IT-parc StarNet-City” care este dezvoltat în cadrul Parcului Industrial  „TRACOM” SA. „StarNet City” este amplasat în zona centrală a orașului Chișinău, pe str. Columna 170. Pe lotul de teren cu suprafața de cca. 1 ha se planifică construcția unui complex de clădiri menite să asigure condiții prielnice pentru desfășurarea activităților specifice sectorului IT. În cadrul acestui proiect, Concernul „StarNet” intenționează să dezvolte:  сentru de excelență și instruire, laboratoare de testare și inovare, Centru de Date, săli pentru conferințe, sediul central al Concernului  StarNet și spații moderne pentru rezidenții “StarNet City”.

Compania de construcții RECONSCIVIL va participa la construirea primelor clădiri din cadrul proiectului dat și anume — sediului central al Concernului „StarNet”. Acesta va fi format din două clădiri cu 3 și 8 nivele. Înălțimea acestor clădiri este de 12,6 m și respectiv 32 m. Clădirile date, reprezintă niște construcții de tip carcasă cu planșeuri din monolit. Fundamentul clădirilor este de tip linear, care se bazează pe un sistem de 264 piloți de beton ancorate la adîncimea de pînă la 13 m.

Proiectul de construcție al oficiului Concernului „StarNet” se va executa în mai multe etape:

  • Faza 0 – Terasamentele și lucrările de ancorare a piloților din beton armat;
  • Faza I – Executarea lucrărilor de construcție a fundamentului și etajului de demisol al blocurilor A și B. Termenul de executare pînă la 15 iunie 2014;
  • Faza II – Executarea lucrărilor de construcție a etajelor 2 – 7 al blocurilor A și B. Termenul de executare pînă în noiembrie 2014.

La momentul actual compania noastră este contractată pentru a executa lucrările la faza I. Lucrările de construcție asupra etapei date au început la mijlocul lunii martie.

Autorizația de construire nr. 430 din 02.10.2013 elib. de Primăria mun. Chișinău.

Galerie imagini

Hartă

Partajează: