Descriere

Reconscivil anunță lansarea proiectului nou — complex locativ situat pe str. Ion Creangă nr. 63. Proiectul cuprinde patru scări, care vor prezenta un regim de înălţime de 13 etaje, alcătuit din: subsol, unde sunt proiectate garaje individuale + 12 etaje locative.

Două scări a clădirii (scara I și II) sunt proiectate pentru apartamente în «varianta albă», iar în scara III și IV sunt prevăzute apartamente finisate «la cheie». Proiectul prevede în total 336 apartamente, cu 1-2-3 odăi, cîte 7 apartamente amplasate pe etaj, cu suprafețe diverse, cuprinse între 57 și 94 m.p. Fiecare scară este dotată cu două ascensoare.

Pentru a satisface cererea de spaţii locative din partea consumatorilor existenţi, am decis să ne consolidăm poziția pe piața locală prin dezvoltarea unui ansamblu de apartamente care să întrunească toate criteriile noastre de calitate în ceea ce privește amplasarea, executareа, arhitectura şi design-ul.

Constructivul clădiriii prevede utilizarea unor materiale precum cărămidă roșie, monolit, grinzi din beton armat și panouri izolante din vată minerală, care vor fi aplicate pentru termoizolarea atât la pereți exteriori cît și la cei interiori adiacenți casei scăriiTîmplărie din profile PVC de cinci camere cu geamuri termopan cu trei rînduri de sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low E) new. Încălzirea individuală în fiecare apartament cu cazane murale conectate la un sistem de coșuri de fum. În cadrul acestui proiect, bucătăriile și băile în toate apartamentele vor fi dotate cu sisteme de încălzire prin pardoseală new.

În curtea blocului va fi de asemenea amenajat terenul de joacă pentru copii și spațiu pentru staționare temporară a autoturismelor.

Termenul de execuție este de 24 de luni, proiectul urmând să fie finalizat în trimestrul IV anul 2018.

Planuri

SCARA 1

SCARA 2

SCARA 3

SCARA 4

Prețuri

 • Prețuri Scara 1
 • Prețuri Scara 2
 • Prețuri Scara 3
 • Prețuri Scara 4

Tip construcţie:
Scara blocului de locuit cu 12 etaje. Apartamente «varianta albă» și garaje subterane.
Durata construcţiei:
Trimestrul III 2016 – Trimestrul IV 2018

Scara I este amplasată în paralel cu str. Ion Creangă. În această scară sunt proiectate 84 apartamente în «varianta albă», cîte 7 la fiecare etaj, dintre care nr. 36 sunt cu o odaie și nr. 48 cu două odăi. Scara blocului dispune de cîte două ascensoare cu capacitate de 400 și 1000 kg. La subsol sunt amplasate garaje individuale.

Preţ:

Preţul este indicat în Euro pentru 1 m2 din suprafaţa totală a apartamentului. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

1 etaj – 600 Euro/m.p.;

2 — 5 etaje – 630 Euro/m.p.;

6 etaj – 620 Euro/m.p.;

7 etaj – 600 Euro/m.p.;

8 etaj – 590 Euro/m.p.;

9 etaj – 580 Euro/m.p.;

10 etaj – 580 Euro/m.p;

11 etaj – 570 Euro/m.p.;

12 etaj – 540 Euro/m.p.

Condiţii de achitare

Sunt posibile diverse modalități de plată:

— Costul apartamentului poate fi achitat integral, ce înseamnă întroducerea a 100% din valoarea apartamentului la momentul încheierii contractului.

— Achitarea în rate  presupune întroducerea plăților parțiale a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. Sunt posibile reduceri de preţ în funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului.  Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua înmînării cheilor de la apartamente.

— Achitare prin creditare  prevede răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 4 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale. La achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri din cost. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil. Pînă la ziua transmiterii cheilor de la apartamente se achită min. 70% din costul total. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ:

 1. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €/m2.
 2. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €/m2.
 3. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 40 €/m2.

Condiţii de livrare:

Costul apartamentului include executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc. Apartamentele vor fi executate în «varianta albă» şi vor fi executate următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarului;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Conectarea casei la rețele de telecomunicaţie;
 5. Finisarea scărilor din bloc;
 6. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente.
 7. Montarea și punerea în funcțiune a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionare cu apă caldă pentru fiecare apartament în parte. Instalarea contorului de gaz;
 8. Executarea fonoizolării suplimentare la planșee între etaje;
 9. Montarea în podele a ţevilor PEX-AL (metaloplast) pentru sistemul autonom de încălzire. Instalarea caloriferilor din oţel;
 10. Executarea pardoselelor calde în baie și bucătărie nou;
 11. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece și magistrala canalizării;
 12. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contorul electric pentru fiecare apartament;
 13. Montarea reţelei interne de gazificare;
 14. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 15. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan în trei rînduri de sticlă, inclusiv sticlă cu emisivitate redusa (Low-E) şi a pervazurilor din PVC nou;
 16. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan la balcoane;
 17. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 18. Uşi din metal la intrare în apartament;
 19. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului interfon.
Tip construcţie:
Scara blocului de locuit cu 12 etaje. Apartamente «varianta albă» și garaje subterane.
Durata construcţiei:
Trimestrul III 2016 – Trimestrul IV 2018

Scara II va fi construită în paralel cu casa nou, realizată de către Reconscivil ” Creangă nr. 61”. În această scară sunt proiectate 84 apartamente în «varianta albă», cîte 7 la fiecare etaj, dintre care nr. 36 sunt cu o odaie, nr. 36 cu două odăi și nr. 12 cu trei odăi. Scara blocului dispune de cîte două ascensoare cu capacitate de 400 și 1000 kg. La subsol sunt amplasate garaje individuale.

Preţ:

Preţul este indicat în Euro pentru 1 m2 din suprafaţa totală a apartamentului. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

1 etaj – 600 Euro/m.p.;

2 — 5 etaje – 630 Euro/m.p.;

6 etaj – 620 Euro/m.p.;

7 etaj – 600 Euro/m.p.;

8 etaj – 590 Euro/m.p.;

9 etaj – 580 Euro/m.p.;

10 etaj – 580 Euro/m.p;

11 etaj – 570 Euro/m.p.;

12 etaj – 540 Euro/m.p.

Condiţii de achitare

Sunt posibile diverse modalități de plată:

— Costul apartamentului poate fi achitat integral, ce înseamnă întroducerea a 100% din valoarea apartamentului la momentul încheierii contractului.

— Achitarea în rate  presupune întroducerea plăților parțiale a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. Sunt posibile reduceri de preţ în funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului.  Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua înmînării cheilor de la apartamente.

— Achitare prin creditare  prevede răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 4 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale. La achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri din cost. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil. Pînă la ziua transmiterii cheilor de la apartamente se achită min. 70% din costul total. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ:

 1. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €/m2.
 2. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €/m2.
 3. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 40 €/m2.

Condiţii de livrare:

Costul apartamentului include executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc. Apartamentele vor fi executate în «varianta albă» şi vor fi executate următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarului;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Conectarea casei la rețele de telecomunicaţie;
 5. Finisarea scărilor din bloc;
 6. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente.
 7. Montarea și punerea în funcțiune a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionare cu apă caldă pentru fiecare apartament în parte. Instalarea contorului de gaz;
 8. Executarea fonoizolării suplimentare la planșee între etaje;
 9. Montarea în podele a ţevilor PEX-AL (metaloplast) pentru sistemul autonom de încălzire. Instalarea caloriferilor din oţel;
 10. Executarea pardoselelor calde în baie și bucătărie nou;
 11. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece și magistrala canalizării;
 12. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contorul electric pentru fiecare apartament;
 13. Montarea reţelei interne de gazificare;
 14. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 15. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan în trei rînduri de sticlă, inclusiv sticlă cu emisivitate redusa (Low-E) şi a pervazurilor din PVC nou;
 16. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan la balcoane;
 17. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 18. Uşi din metal la intrare în apartament;
 19. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului interfon.
Tip construcţie:
Scara blocului de locuit cu 12 etaje, cu apartamente «la cheie» și garaje la nivelul subteran.
Durata construcţiei:
Trimestrul III 2016 – Trimestrul IV 2018.

Scara III este proiectată pentru realizarea apartamentelor finisate «la cheie». În această scară Vi se construi 84 apartamente, cîte 7 la fiecare etaj, dintre care nr. 36 sunt cu o odaie, nr. 36 cu două odăi și nr. 12 cu trei odăi. Scara blocului dispune de cîte două ascensoare cu capacitate de 400 și 1000 kg. La subsol sunt amplasate garaje individuale.

Preţ:
Toate apartamentele din aceаstă scară vor fi executate «la cheie». Preţul este indicat în Euro pentru suprafaţa totală a apartamentului. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

  2 odăi 3 odăi 1 odaie 1 odaie 1 odaie 2 odăi 2 odăi
etajul/  S 57,64 m2 95,54 m2 38,80 m2 39,59 m2 39,59 m2 72,99 m2 59,34 m2
1 * 74 166 31 640 32 272 32 272 56 802 *
2 * * 32 804 33 460 33 460 * *
3 46 712 77 032 32 804 33 460 * * *
4 * 77 032 32 804 33 460 * * 48 072
5 * 77 032 * 33 460 * * 48 072
6 46 136 76 077 * * 33 064 * 47 479
7 * * 31 640 32 272 32 272 * 46 292
8 44 406 73 210 31 252 31 876 * * 45 698
9 * 72 255 * * * * *
10 43 830 72 255 30 864 31 480 31 480 57 532 45 105
11 43 254 71 300 30 476 31 084 31 084 54 613 44 512
12 41 524 68 433 29 312 29 897 29 897 * 42 731

 

Condiţii de achitare

Sunt posibile diverse modalități de plată:

— Costul apartamentului poate fi achitat integral, ce înseamnă întroducerea a 100% din valoarea apartamentului la momentul încheierii contractului.

— Achitarea în rate  presupune întroducerea plăților parțiale a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. Sunt posibile reduceri de preţ în funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului.  Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua înmînării cheilor de la apartamente.

— Achitare prin creditare  prevede răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 4 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale. La achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri din cost. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil. Pînă la ziua transmiterii cheilor de la apartamente se achită min. 70% din costul total. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ:

 1. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €/m2.
 2. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €/m2.
 3. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 40 €/m2.

Condiţii de livrare:
Finisarea «la cheie» include executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc astfel încît să fie posibil de locuit în aceste apartamente din ziua înmînării cheilor. Vor fi executate următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarelor din scară;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Conectarea casei la rețelele de telecomunicaţie;
 5. Finisarea scărilor din bloc;
 6. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente.
 7. Montarea și punerea în funcțiune a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionare cu apă caldă pentru fiecare apartament în parte. Instalarea contorului de gaz;
 8. Executarea fonoizolării suplimentare la planșee între etaje;
 9. Montarea în podele a ţevilor PEX-AL (metaloplast) pentru sistemul autonom de încălzire. Instalarea caloriferilor din oţel;
 10. Executarea pardoselelor calde în baie și bucătărie nou;
 11. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece și magistrala canalizării;
 12. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contorul electric pentru fiecare apartament;
 13. Montarea reţelei interne de gazificare;
 14. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 15. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan în trei rînduri de sticlă, inclusiv sticlă cu emisivitate redusa (Low-E) şi a pervazurilor din PVC nou;
 16. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 17. Uşi din metal la intrare în apartament;
 18. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului interfon.

inclusiv adițional:

 1. Vopsirea pereților și a tavanului (MoDeM — Dufa, Germania);
 2. Podelele pardosite cu laminat în dormitoare, cameră de zi şi holuri (Tarkett, Polonia);
 3. Placaj cu teracotă la bucătărie (UE, Spania);
 4. Podeaua şi pereţii din baie şi veceu acoperite cu teracotă (UE, Spania);
 5. Cada, closet, lavoar inclusiv bateria şi uscătorul din baie montat (Belform, Roca, România/ Viega GmbH&Co, Kludi, Grohe, Germania/ Ideal Standard, Bulgaria/ Valsir, Remer, Italia/ Deante, Polonia, Rubineta, Lituania). Conexiuni pentru mașina de spălat (completat de către Romstal, inclusiv baterie italiană cu garanție 5 ani);
 6. Mobilă de bucătărie (MobiStyle): fațada și blat (Egger, Austria), sertare (Modern Box GTV analog Tandemboxblum/ Hettich, Germania), balamale (Blum clip top blumotion, Austria), mânere (Gamet, Polonia/ Hettich, Germania);
 7. Electrocasnice: hotă, aragaz și cuptor electric incastrabile (Hansa, Polonia/ Termikel, Zanetti, Turcia);
 8. Uşi interioare din lemn natural șponat (EcoPorta, Moldova);
 9. Realizarea ciclului complet privind furnizarea și instalarea rețelelor de comuniții (TV și internet) în fiecare apartament (montarea a 100% din cablurile în interiorul fiecărui apartament „la cheie“). Rămîne doar să semnați un contract cu furnizorul de servicii ales de dvs;
 10. Instalarea prizelor, întrerupătoarelor şi a corpurilor de iluminat;
 11. Instalarea interfonului;
 12. Acoperirea cu teracotă a podelei de la balcon şi vopsirea pereţilor şi podurilor  (Cersanit, Ucraina, Opoczno, Polonia, MoDeM — Dufa, Germania).
Tip construcţie:
Scara blocului de locuit cu 12 etaje, cu apartamente «la cheie» și garaje la nivelul subteran.
Durata construcţiei:
Trimestrul III 2016 – Trimestrul IV 2018.

Scara IV este proiectată pentru realizarea apartamentelor finisate «la cheie». În această scară Vi se construi 84 apartamente, cîte 7 la fiecare etaj, dintre care nr. 36 sunt cu o odaie și nr. 48 cu două odăi. Scara blocului dispune de cîte două ascensoare cu capacitate de 400 și 1000 kg. La subsol sunt amplasate garaje individuale.

Preţ:
Toate apartamentele din aceаstă scară vor fi executate «la cheie». Preţul este indicat în Euro pentru suprafaţa totală a fiecărui apartamentu. Plata se efectuează în Lei moldoveneşti la cursul BNM în ziua achitării.

2 odăi 2 odăi 1 odaie 1 odaie 2 odăi 2 odăi 1 odaie
etajul \ S 72,16 m2 71,80 m2 39,51 m2 38,93 m2 61,40 m2 64,54 m2 39,13 m2
1 * 55 886 32 208 31 744 * 50 295 31 904
2 * 58 040 33 393 * * 52 232 *
3 * * 33 393 32 912 * * 33 078
4 * * 33 393 32 912 * 52 232 33 078
5 58 328 * 33 393 32 912 49 720 * 33 078
6 57 606 57 322 33 538 32 523 * 51 587 32 687
7 * * 32 208 31 744 * * 31 904
8 * * * * * * 31 513
9 54 720 54 450 * 30 965 * 49 005 31 121
10 54 720 54 450 31 418 30 965 46 650 49 005 31 121
11 * 53 732 31 023 30 576 * 48 360 30 730
12 51 834 51 578 29 837 29 408 * 46 423 29 556

 

Condiţii de achitare
Sunt posibile diverse modalități de plată:

— Costul apartamentului poate fi achitat integral, ce înseamnă întroducerea a 100% din valoarea apartamentului la momentul încheierii contractului.

— Achitarea în rate  presupune întroducerea plăților parțiale a costului total a apartamentului pînă la finisarea lucrărilor de construcţie – perioadă de pînă la 2 ani. Sunt posibile reduceri de preţ în funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului.  Costul integral al apartamentului se achită în rate pînă la ziua înmînării cheilor de la apartamente.

— Achitare prin creditare  prevede răscumpărarea apartamentului în termen de pînă la 4 ani din momentul în care au început lucrările de construcţie în baza unor condiţii speciale. La achitarea prin creditare preţul pentru 1 m.p. este exact ca şi în varianta achitării integrale şi nu prevede careva reduceri din cost. La momentul semnării contractului se achită prima rată care constituie cel puţin 30% din costul apartamentului. Costul apartamentului se achită în rate conform graficului de achitare stabilit în prealabil. Pînă la ziua transmiterii cheilor de la apartamente se achită min. 70% din costul total. Suma pînă la 30% din costul total al apartamentului poate fi achitată în rate pe termen de pînă la 2 ani după darea în exploatare a blocului, cu condiţia unei dobînzi de 10% anual la suma neachitată. Vă atenţionăm că în acest caz, se majorează suma investiţiei!

În funcţie de suma plătită la momentul încheierii contractului sunt posibile reduceri de preţ:

 1. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 50% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 20 €/m2.
 2. Dacă prima rată la momentul semnării contractului depăşeşte 75% din costul total al apartamentului, preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 30 €/m2.
 3. Dacă costul apartamentului se achită integral la momentul semnării contractului, atunci preţul pentru 1 m.p. se reduce cu 40 €/m2.

Condiţii de livrare:
Finisarea «la cheie» include executarea şi predarea lucrărilor ce ţin de apartament şi întreg bloc astfel încît să fie posibil de locuit în aceste apartamente din ziua înmînării cheilor. Vor fi executate următoarele lucrări:

 1. Montarea cutiei casei, inclusiv finisarea (garnisirea) faţadei, acoperişului şi amenajarea teritoriului;
 2. Montarea şi punerea în funcţiune a ascensoarelor din scară;
 3. Alimentarea casei cu energie electrică, apă, gaz natural şi instalarea contoarelor de intrare respective;
 4. Conectarea casei la rețelele de telecomunicaţie;
 5. Finisarea scărilor din bloc;
 6. Amenajarea gunoiştei. Gunoiştea va fi amplasată în curte în locul avizat de organele competente.
 7. Montarea și punerea în funcțiune a sistemului autonom de încălzire cu gaz natural şi aprovizionare cu apă caldă pentru fiecare apartament în parte. Instalarea contorului de gaz;
 8. Executarea fonoizolării suplimentare la planșee între etaje;
 9. Montarea în podele a ţevilor PEX-AL (metaloplast) pentru sistemul autonom de încălzire. Instalarea caloriferilor din oţel;
 10. Executarea pardoselelor calde în baie și bucătărie nou;
 11. Montarea reţelelor interne de alimentare cu apă rece și magistrala canalizării;
 12. Montarea reţelelor interne de distribuţie a energiei electrice şi a reţelelor de telecomunicaţie, inclusiv contorul electric pentru fiecare apartament;
 13. Montarea reţelei interne de gazificare;
 14. Nivelarea cu mortar a podelelor din apartament;
 15. Instalarea ferestrelor din profil PVC cu geamuri termopan în trei rînduri de sticlă, inclusiv sticlă cu emisivitate redusa (Low-E) şi a pervazurilor din PVC nou;
 16. Nivelarea pereţilor şi a podurilor din apartament cu amestec uscat;
 17. Uşi din metal la intrare în apartament;
 18. Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului interfon.

inclusiv adițional:

 1. Vopsirea pereților și a tavanului (MoDeM — Dufa, Germania);
 2. Podelele pardosite cu laminat în dormitoare, cameră de zi şi holuri (Tarkett, Polonia);
 3. Placaj cu teracotă la bucătărie (UE, Spania);
 4. Podeaua şi pereţii din baie şi veceu acoperite cu teracotă (UE, Spania);
 5. Cada, closet, lavoar inclusiv bateria şi uscătorul din baie montat (Belform, Roca, România/ Viega GmbH&Co, Kludi, Grohe, Germania/ Ideal Standard, Bulgaria/ Valsir, Remer, Italia/ Deante, Polonia, Rubineta, Lituania). Conexiuni pentru mașina de spălat (completat de către Romstal, inclusiv baterie italiană cu garanție 5 ani);
 6. Mobilă de bucătărie (MobiStyle): fațada și blat (Egger, Austria), sertare (Modern Box GTV analog Tandemboxblum/ Hettich, Germania), balamale (Blum clip top blumotion, Austria), mânere (Gamet, Polonia/ Hettich, Germania);
 7. Electrocasnice: hotă, aragaz și cuptor electric incastrabile (Hansa, Polonia/ Termikel, Zanetti, Turcia);
 8. Uşi interioare din lemn natural șponat (EcoPorta, Moldova);
 9. Realizarea ciclului complet privind furnizarea și instalarea rețelelor de comuniții (TV și internet) în fiecare apartament (montarea a 100% din cablurile în interiorul fiecărui apartament „la cheie“). Rămîne doar să semnați un contract cu furnizorul de servicii ales de dvs;
 10. Instalarea prizelor, întrerupătoarelor şi a corpurilor de iluminat;
 11. Instalarea interfonului;
 12. Acoperirea cu teracotă a podelei de la balcon şi vopsirea pereţilor şi podurilor  (Cersanit, Ucraina, Opoczno, Polonia, MoDeM — Dufa, Germania).

Etape de construcție

25.01.2018

10.08.2017
13.06.2017
25.11.2016
18.10.2016
Construcţia blocului locativ de pe str. Ion Creangă, 63 a demarat cu un ansamblu de lucrări de terasament. Aceste lucrări au fost executate pentru pregătirea terenului pentru realizarea fundaţiei complexă a clădirii. A fost ridicat primul nivel.
29.07.2016

Hartă

Partajează: